Το συνέδριο «8th International Forum on Mineral Resources in Greece», το οποίο διοργάνωσε η εταιρία Symeon G. Tsomokos S.A., πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο King George Hotel στην Αθήνα. Το συνέδριο αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ετήσια γεγονότα για την Μεταλλευτική και τις Πρώτες Ύλες στην Ελλάδα, στο οποίο τίθενται τα κρίσιμα προβλήματα του κλάδου στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη σημαντική συμβολή των Ορυκτών Πρώτων Υλών στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
Πριν την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε το Leaders Breakfast meeting, κατά το οποίο σημαντικοί καλεσμένοι συζήτησαν τα κρίσιμα θέματα του κλάδου στην Ελλάδα:
Η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει την κρίση που την ταλανίζει τα τελευταία χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εξορυκτικός κλάδος συνεισφέρει το 3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ έχει περισσότερο χρυσό στο υπέδαφός της, από ότι στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδας.
Εάν η εξορυκτική βιομηχανία αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σοβαρότητα μπορεί να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Τα βασικά συμπεράσματα ήταν:
• Είναι απαραίτητο από την πολιτεία η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας όπως η δημιουργία Συμβουλίου Μεταλλείων και η διαμόρφωση χωροταξικού περιβάλλοντος.
• Η διασφάλιση του ρόλου της μεταλλευτικής βιομηχανίας στο ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης.
• Η εκπαίδευση – ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, πιο διαφανείς περιβαλλοντικές διαδικασίες.
• Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών που βοηθά στην μείωση του λειτουργικού κόστους και τη δημιουργία πιο εμπορικών προϊόντων.
• Η υψηλότερη αξία παραγωγής του τελικού προϊόντος μέσω της μεταποίησης.
• Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην πολιτεία ότι μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και τους ίδιους.
• Πρωτοβουλίες για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εταιριών.
• Είναι απαραίτητο για τις εταιρίες να εντάξουν στη στρατηγική τους ανάπτυξη τις περιβαλλοντικές αλλαγές και την κλιματική αλλαγή που αλλάζει τον τρόπο
παραγωγής.
Από την πλευρά των συμμετεχόντων ο κ. Α. Κεφάλας, πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, τόνισε ότι ο κλάδος παρά τη κρίση που ταλάνισε τη χώρα άντεξε και μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης καθώς η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο παγκόσμιας εμβέλειας.
Η κ. Κ. Αδάμ, καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανέφερε πως για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να περνάει μέσω της εκπαίδευσης έτσι ώστε οι νέοι επιστήμονες να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών στην κατασκευή των νέων εξορυκτικών μονάδων.
Ο κ. Κ. Ασημακόπουλος, Διευθυντής Πρώτων Υλών στην εταιρία Ηρακλής, τόνισε πως η εξορυκτική βιομηχανία βρίσκεται σε καλές βάσεις ιδιαίτερα για τις εταιρίες που μπορούν να προχωρήσουν σε εξαγωγές. Επεσήμανε πως είναι απαραίτητος ο κοινός διάλογος πολιτείας – κοινωνίας – βιομηχανίας.
Ο κ. Χ. Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος της Eldorado Gold, ανέφερε πως ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδα είναι τεράστιος και η συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αυξηθεί στο 7% -8% του ΑΕΠ. Βασικό πρόβλημα για την δυσλειτουργία του κλάδου είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαίος ο συνεχής διάλογος με την τοπική κοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει κατανόηση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και συνεχής ενημέρωση έτσι ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
Η κ. Ρ. Μπατμάνογλου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τόνισε πως είναι απαραίτητη η βιώσιμη ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας και πως η πρώτη άδεια που χρειάζεται μια εξορυκτική εταιρία είναι η κοινωνική άδεια. Βασικός παράγοντας είναι η εθνική στρατηγική αξιοποίησης των πρώτων υλών, η τήρηση της νομοθεσίας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.
Ο κ. Β. Krovig, senior Vice President της LKAB, τόνισε πως οι βιομηχανίες που δεν ενδιαφέρονται για την αειφόρο ανάπτυξη θα βρεθούν εκτός αγοράς.
Ο κ. Α.Lips, Vice President, Government Relations Eldorado Gold Group of Companies, ανέφερε πως υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκία από τον εξορυκτικό κλάδο της Ελλάδας και πως είναι κρίμα ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων να φρενάρει τις επενδύσεις.
Ο κ. Μ. Parivodic, διευθυντής της δικηγορικής εταιρίας Parivodic Lawyers, τόνισε πως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ο κ. Ι. Πασπαλιάρης, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανέφερε πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι απαραίτητο να αναλυθούν για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την εξορυκτική βιομηχανία καθώς τα δεδομένα αλλάζουν (δασμοί σε αλουμίνιο -χάλυβα από ΗΠΑ).
Τέλος ο κ. Ν. Βέττας, πρόεδρος του ΙΟΒΕ, ανέφερε πως η χώρα χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται στις εξαγωγές και τις επενδύσεις και πως ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με την ομιλία του ο κ. Σ. Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,

ο οποίος σημείωσε την εκτίμηση ότι η αειφόρως διαχείριση των φυσικών πόρων θα δημιουργήσει μια οικονομία με βιώσιμη ανάπτυξη που ενισχύσει την ελληνική οικονομία. Παράλληλα τόνισε πως η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή χρειάζεται υλοποίηση ενώ ανέφερε πως βάσει των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ προβλέπει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να υπάρξει μείωση των εκπομπών αερίων 80%-95% από την ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό θα προκαλέσει τεκτονικές αλλαγές στις οποίες οι εταιρίες θα πρέπει να εναρμονιστούν. Παράλληλα ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε πως για να υπάρξει υγιής επιχειρηματικότητα η πολιτεία θα πρέπει να διαβεβαιώσει ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους και να επιταχύνει τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Τέλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας αλλά και προϊόντων με οικολογικό σχεδιασμό που θα είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμα με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους αλλά και της διαχείριση των πόρων.
Επικαιροποίηση της νομοθεσίας και συνεχής – ειλικρινής διάλογος και καινοτομία το τρίπτυχο της ανάπτυξης για την εξορυκτική βιομηχανία
Στην εκτίμηση πως η Ευρώπη είναι ανοιχτή στην εξορυκτική βιομηχανία, ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που πρέπει να επιλυθούν, ότι είναι αναγκαία η επικαιροποίηση της νομοθεσίας και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών και πως τοπικές κοινωνίες και εξορυκτική βιομηχανία μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά κατέληξαν οι ομιλητές του 8th International Forum Mineral Resources in Greece.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο πάνελ «Is Europe open for Mining? Is the Region open For Mining?», ο κ. Ραχωβίδης, πρόεδρος της Euromines, τόνισε ότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη ενώ έχει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα ανέφερε ότι είναι βασικό να υπάρχει συνεχής και ειλικρινής ενημέρωση των πολιτών.
Ο κ. Cozigou από την Κομισιόν τόνισε πως η Ευρώπη παρά το γεγονός ότι έχει ισχυρή μεταποιητική βιομηχανία, εντούτοις δεν εκμεταλλεύεται σωστά το ανθρώπινο δυναμικό της. Χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας την επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Ο κ. Parivodic, επικεφαλής της δικηγορικής εταιρίας Principal Parivodic, ανέφερε πως είναι αναγκαία η αλλαγή της νομοθεσίας και η ανακύκλωση των δευτερογενών πρώτων υλών.
Από την πλευρά του ο κ. Lips, αντιπρόεδρος της Eldorado Gold Group of Companies, ανέφερε πως οι νέες τεχνολογίες μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το λειτουργικό κόστος και βοηθούν στην αρμονική συνύπαρξη της τοπικής κοινωνίας με την εξορυκτική βιομηχανία. Παράλληλα τόνισε πως είναι απαραίτητο το σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Στη δεύτερη ενότητα «Mineral Resources Policies,Regulations and Investments Update» ο κ. Κεφάλας, πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, τόνισε πως η Ελλάδα έχει πλούσιο ορυκτό πλούτο, συνεισφέρει στο 3% του ΑΕΠ της χώρας ενώ κατέχει την παγκόσμια πρωτιά όσον αφορά τον περλίτη και τον μπετονίτη. Έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης ενώ οι εταιρίες ότι κλάδου έχουν προσαρμοστεί στη βιώσιμη ανάπτυξη και πως είναι βασικός παράγοντας η εξορυκτική βιομηχανία να συμπεριληφθεί στο ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Μπουκώρος ανέφερε πως προστασία του περιβάλλοντος με υψηλή εξορυκτική δραστηριότητα μπορούν να συνυπάρξουν. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα τόνισε ο κ. Μπουκώρος είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου.
Ο κ. Στασινός, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανέφερε πως ο εξορυκτικός κλάδος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της χώρας, ενώ και αυτός από την πλευρά του τόνισε πως χρειάζεται νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την μεταλλευτική νομοθεσία και ειδικό χωροταξικό σχέδιο.
Ο κ. Βέττας. πρόεδρος του ΙΟΒΕ, τόνισε πως η εξορυκτική βιομηχανία πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
Ο κ. Krogvig, senior Vice President της LKAB, ανέφερε πως οι εταιρίες που δε θα σεβαστούν την βιώσιμη ανάπτυξη θα βρεθούν εκτός αγοράς. Τόνισε πως είναι ιδιαίτερης σημασίας η ασφάλεια – υγεία των εργαζομένων αλλά και των τοπικών κοινωνιών καθώς και η αγαστή συνεργασία με την πολιτεία.
Στο τρίτο πάνελ «Establishing and Maintaining A Social Licence to Operate» ο κ. Ασημακόπουλος, Διευθυντής Πρώτων Υλών στην εταιρία Ηρακλής, τόνισε πως είναι αναγκαία η κοινωνική άδεια για μια εταιρία καίω πως πλέον πι εταιρίες πρέπει να προκαταβάλλουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να γίνουν συνέταιροι. Χρειάζεται όπως είπε διαφάνεια, εμπιστοσύνη και συνεχής διάλογος.
Η κ. Μπατμάνογλου, Διευθύντρια στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ανέφερε πως χρειάζεται συνεχής διάλογος και ενημέρωση προκειμένου να υπάρξει η καλλιέργεια της απαραίτητης εμπιστοσύνης.
Η κ. Λαζαρίμου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της «Ελληνική παραγωγή» και Strategic Communications Consultant στον Όμιλο Βιοχάλκο, τόνισε πως είναι αναγκαία προϋπόθεση ο ειλικρινής διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (πολιτείας – κοινωνίας – εξορυκτικής βιομηχανίας) έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για όλα τα ζητήματα προκειμένου να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οδηγούν σε κλιμάκωση της έντασης και στη δημιουργία προβλημάτων.
Ο κ. Νικολετόπουλος, ιδρυτής της εταιρίας Natural Resources, ανέφερε πως δυστυχώς στην Ελλάδα σε μια πλειάδα επενδύσεων βάζουν «φρένο» μειοψηφίες οι οποίες κάτω από τον μανδύα της τοπικής κοινωνίας δημιουργούν προβλήματα είτε για ίδιο όφελος είτε για μικροπολιτικούς σκοπούς, αγνοώντας επιδεικτικά το δημόσιο συμφέρον.
Τέλος η καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κ. Κ. Αδάμ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων επιστημόνων – μηχανικών οι οποίοι είναι και αυτοί οι οποίοι θα κατασκευάσουν βάση της βιώσιμης ανάπτυξης τις παραγωγικές μονάδες έτσι ώστε να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες Ελληνικός Χρυσός , ΔΕΗ και Imerys.