Εκπαιδευτικό Εργαστήρι για μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στον τομέα των ΟΠΥ

22/07/2021

Το EIT RawMaterials HUB-Regional Center Greece προσκαλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ανατολική & ΝΑ Ευρώπη να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό εργαστήρι Train the Trainers  Session : How to design a course with entrepreneurial and innovation elements αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μίας νέας ακαδημαϊκής παράδοσης που θα συστήσει την επόμενη γενιά επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα τον Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Aalto Ventures Program υποστηριζόμενο από το πανεπιστήμιο της Φιλανδίας Aalto University  και, μέλος της κοινότητας του EIT RawMaterials, σχεδίασε αυτή την στοχευμένη δράση για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους στοιχεία ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ο απώτερος στόχος  είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μια θετική εμπειρία στους σπουδαστές που, αφενός  θα υποστηρίξει την εκμάθηση των επιλεγμένων επιχειρηματικών εννοιών και, αφετέρου θα ενισχύσει τη μάθηση των ειδικών θεμάτων του κλάδου.

 

Ημερομηνία: 14-16 September 2021
Τόπος: Online (Zoom Platform)
Draft Agenda: Aalto Ventures Programme_TtT_draft agenda

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος συμμετοχής, στην Αγγλική γλώσσα.