Νέο μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα: Κυκλική Οικονομία: Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών

Κυκλική Οικονομία

06/11/2018

Κυκλική Οικονομία: Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών

 

Ανοικτό διακδικτυακό μάθημα από το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες (EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το νέο, μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (ΜΑΔΜ – massive open online course MOOC): Κυκλική Οικονομία: Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών, που ξεκιναει στις 12 Νοεμβρίου 2018.
Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει την προέλευση των σημαντικών υλικών που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και πώς αυτά τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά, για περισσότερο χρόνο και σε κλειστό κύκλο.

Αυτός είναι ο στόχος της Κυκλικής Οικονομίας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει από μόνο του: είναι αποτέλεσμα επιλογών και στρατηγικών από προμηθευτές, σχεδιαστές, επιχειρήσεις, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αλλά και όλους εμάς ως καταναλωτές. Εκτός από τη μελέτη διαφόρων περιπτώσεων βιώσιμης διαχείρισης υλικών, το μάθημα διδάσκει επίσης δεξιότητες και εργαλεία για την ανάλυση των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και προωθεί την ανάπτυξη νέων ιδεών για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Αυτό το MOOC αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εταίρους και χρηματοδότήθηκε από το ΕΙΤ RawMaterials.

Παρακολουθήστε το promo εδώ,διαβάστε περισσότερα και εγγραφείτε τώρα στη σελίδα coursera .