Θερινό σχολείο TOP STARS 2018 – innovaTion challenge fOr PhD STudents And ReSearchers

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TOP STARS 2018

02/08/2018

Εισαγωγή στην επιχειρηματική σκέψη και λειτουργία

Το Θερινό Σχολείο TOP STARS 2018 ευκαιρία δικτύωσης και επιμόρφωσης για διδακτορικούς φοιτητές

 

To θερινό σχολείο TOP STARS 2018 – innovaTion challenge fOP  STudents And ReSearchers, πραγματοποιήθηκε στο Trento της Ιταλίας στις 16-25 Ιουλίου 2018, με τη συμμετοχή 55 διδακτορικών φοιτητών και νέων ερευνητών από 24 διαφορετικές εθνικότητες, που προέρχονταν από 24 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το EIT RawMaterials, συμμετέχει το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων στο θερινό σχολείο του 2018 ήταν και 6 φοιτητές από Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Σκοπός του Θερινού Σχολείου ήταν να εισαγάγει τους μαθητές στην επιχειρηματική σκέψη και συμπεριφορά, στις διαδικασίες των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, στο μάρκετινγκ υψηλής τεχνολογίας και στις τεχνικές παραγωγής επιχειρηματικών μοντέλων. Οι 10 ομάδες αντιμετώπισαν θέματα-προκλήσεις που πρότειναν 4 εταιρείες: η Umicore, μια πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας και ανακύκλωσης υλικών που εδρεύει στο Βέλγιο, η Breton Spa, παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή μηχανημάτων επεξεργασίας φυσικών λίθων, μετάλλων και συνθετικών λίθων, η Innovando, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία επικεντρωμένη στις νέες τεχνολογίες και η CarboREM, start-up της DICAM, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας λυματολάσπης, υπονόμων και οργανικών αποβλήτων.

Το θερινό σχολείο πρόσφερε μια μοναδική ευκαιρία στους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν μια κοινωνική πρόκληση στο πλαίσιο των πρώτων υλών. Οι προκλήσεις εισήχθησαν μέσω παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων, με προσεγγίσεις που εστίαζαν στις τεχνικές αξιολόγησης και προώθησης εφικτών λύσεων τόσο από την τεχνική όσο και από την επιχειρηματική πλευρά, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επί 10 ημέρες, οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες για να προσδιορίσουν μια τεχνική λύση και να την αναπτύξουν σε μια επιχειρηματική πρόταση. Αυτή η εμπειρία συνέβαλε στη δικτύωση και συνεργασία φοιτητών από διάφορα πανεπιστήμια και εθνικότητες και στη δημιουργία αλληλεπιδράσεων με εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε σχέση με τα παραδοσιακά θερινά σχολεία, το TOP STARS συνδυάζει επικεντρωμένες διαλέξεις από ακαδημαϊκούς καθώς και από επαγγελματίες, εργασία σε συγκεκριμένο project, δοκιμές πεδίου και χρηστικότητας μελέτη αποδοχής πελατών, επισκέψεις στο πεδίο και κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιάζει στην εναρμόνιση των τεχνικών ικανοτήτων με δεξιότητες όπως: επιχειρηματικό έργο, οικοδόμηση ομάδας, (προσωπική) δικτύωση και πολιτιστική ανταλλαγή, γνώση της αλληλεπίδρασης μεταξύ δεοντολογίας και κοινωνίας και δημιουργία παγκόσμιας συνειδητοποίησης των κοινωνικών και επιχειρηματικών τάσεων.

Πέρα από την οικοδόμηση τεχνικών ικανοτήτων και την προσφορά δυνητικών λύσεων στις κοινωνικές προκλήσεις, οι μαθητές στη διάρκεια των δέκα ημερών μάθαιναν πώς να εργάζονται σε ομάδες, πώς να προετοιμάζουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο, πώς να είναι αποτελεσματικοί στο να περάσουν βασικές πληροφορίες και πώς να παρουσιάζουν με επιτυχία την ιδέα τους. Στόχος ήταν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με την αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για το μέλλον τους.

Οι ιδέες και οι λύσεις των ομάδων παρουσιάστηκαν μπροστά σε κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από το CLC South του KIC EIT Raw Materials, εκπροσώπους των εταιρειών που έθεσαν τις προκλήσεις, το HIT-Hub Innovation Trentino και των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων των εταίρων του έργου (KU Leuven και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).

Η κριτική επιτροπή βράβευσε 4 ομάδες

Η Κριτική Επιτροπή βράβευσε 4 ομάδες (ενεργός σύνδεσμος), μια για κάθε πρόκληση:

– Η Unicorn Entertainment, έλαβε το βραβείο για την πρόκληση που πρότεινε η Umicore και παρουσιάζει μια βιώσιμη εκστρατεία μάρκετινγκ σε εταιρείες ψυχαγωγίας στην Ευρώπη, με στόχο την αύξηση των εσόδων των πελατών της με τη συλλογή παλαιών κινητών τηλεφώνων.

Η Unicorn Entertainment, έλαβε το βραβείο για την πρόκληση που πρότεινε η Umicore

– Το PhosphoRise κέρδισε το βραβείο πρόκλησης της CarboREM. Η ομάδα ανέλυσε την ανάγκη που εξακολουθεί να υπάρχει στη διαδικασία CarboREM για την ανάκτηση του φωσφόρου ώστε να συμμορφωθεί με την περιοριστική ισχύουσα νομοθεσία. Η PhosphoRise έχει αναπτύξει μια καινοτόμο λύση που επιτρέπει την ανάκτηση του φωσφόρου με απόδοση 75-80% χωρίς τον σχηματισμό πρόσθετων υποπροϊόντων.

Το PhosphoRise κέρδισε το βραβείο πρόκλησης της CarboREM

– Το NanoRubber έλαβε το βραβείο για την πρόκληση που έθεσε η Innovando. Η ομάδα μελέτησε μια διαδικασία που όχι μόνο μπορεί να βελτιώσει την ειδική αντοχή του καουτσούκ της Innovando αλλά θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την ανθεκτικότητα του τελικού μείγματος καουτσούκ με τη δυνατότητα αύξησης της αξίας του προϊόντος χωρίς σημαντική αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής ή τις πρώτες ύλες.

Το NanoRubber έλαβε το βραβείο για την πρόκληση που έθεσε η Innovando

– Το BioforceAdditives (BFA) κέρδισε το βραβείο για την πρόκληση της Breton, προτείνοντας το BioForce BF5: έναν καταλύτη βιολογικής προέλευσης που προέρχεται από ανανεώσιμους πόρους που δεν απαιτεί χημική επεξεργασία ή σύνθετη επεξεργασία κατά τη φάση παραγωγής.

Το BioforceAdditives (BFA) κέρδισε το βραβείο για την πρόκληση της Breton

Οι εταίροι του προγράμματος, μαζί με συμβούλους και ειδικούς από την Aster, βοήθησαν τους μαθητές μαζί με τους ακαδημαϊκούς εκπροσώπους του Πανεπιστημίου του Trento και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως μέντορες, μέσω διαλέξεων και άμεσης προγύμνασης σε όλο το θερινό σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του TOP STARS 2018.