Θερινό Σχολείο TOP STARS 2019 Summer School

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TOP STARS 2019

15/03/2019
Θερινό Σχολείο TOP STARS 2019 Summer School

Το ραντεβού των φοιτητών με την επιχειρηματικότητα!

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Θερινό Σχολείο TOP STARS 2019

Το TOP STARS 2019 Summer School, που διεξάγεται φέτος από τις 8 έως τις 17 Ιουλίου, θα εισαγάγει τους μαθητές στην επιχειρηματική σκέψη και συμπεριφορά, στις διαδικασίες των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, στο μάρκετινγκ υψηλής τεχνολογίας και στις τεχνικές παραγωγής επιχειρηματικών μοντέλων. Το σχολείο καλύπτει διεξοδικά τις πολύπλευρες προκλήσεις του EIT RawMaterials που αφορούν π.χ. σε πρωτογενείς πόρους και ανακύκλωση. Παράλληλα, οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές μαθαίνουν να συνδέουν τις ερευνητικές προκλήσεις με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της αγοράς, ενώ συνεισφέρουν τεχνικές δεξιότητες, τεχνογνωσία και προσωπική δημιουργικότητα σε μια ομαδική προσπάθεια να προταθούν καινοτόμες λύσεις για πραγματικά προβλήματα στον τομέα των πρώτων υλών.

Το Θερινό Σχολείο TOP STARS είναι μια ευκαιρία για διδακτορικούς φοιτητές, νέους ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές τα τελευταία χρόνια των σπουδών τους να κατανοήσουν σαφώς πώς να μετατρέψουν την έρευνά τους σε πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία. Για να γίνει αυτό, καλούνται  να προσανατολίσουν την έρευνα στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας. Πέρα από την ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και την αναζήτηση πιθανών λύσεων σε κοινωνικές προκλήσεις, μέσα στις δέκα μέρες του προγράμματος, οι μαθητές θα μάθουν πώς να εργάζονται σε ομάδες, πώς να προετοιμάζουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, πώς να είναι αποτελεσματικοί στη διαβίβαση βασικών πληροφοριών και πώς να είναι επιτυχημένοι στην προώθηση της ιδέας τους. Ουσιαστικά θα αλλάξουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με την αγορά εργασίας και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για το μέλλον τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου, οι φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες 5-7 συμμετεχόντων για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν σε εφαρμόσιμες ιδέες τις λύσεις που προτείνουν για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που τους παρουσιάζονται. Η επιλογή των περιπτώσεων στις οποίες θα εργαστούν οι φοιτητές θα γίνει σε συνεργασία με τις εταιρείες που συμμετέχουν στο Θερινό Σχολείο.

Για τους συμμετέχοντες η συνολική πρωτοβουλία αποτιμάται σε 10 ECTS.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε επιλεγμένους φοιτητές. Επιπλέον, μια επιχορήγηση που καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού (έως 300 ευρώ) και τη διαμονή (η οποία καλύπτεται από το Σχολείο) θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους επιλεγμένους μαθητές που πληρούν τα κριτήρια αποζημίωσης του προγράμματος ΕΕ H2020.

Οι αιτήσεις για το Θερινό Σχολείο TOP STARS 2019 (https://topstars2019.weebly.com/) ξεκίνησαν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ: https://bit.ly/2TwL0Kx.

Προθεσμίες

11 Μαρτίου 2019: έναρξη υποβολής αιτήσεων

30 Απριλίου 2019: τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων

11 Μαΐου 2019: επιβεβαίωση στους επιλεγέντες προς συμμετοχή

18 Μαΐου 2019: επιβεβαίωση συμμετοχής από επιλεγέντες φοιτητές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο: rcgreece@metal.ntua.gr ή στους διοργανωτές:

Dr. Vanessa M. Caleca
Project Manager
TOP STARS – EIT RawMaterials Project
Department of Industrial Engineering
University of Trento
tel. +39 0461 28 3978
vanessamaria.caleca@unitn.it

Πληροφορίες για το TOP STARS του EIT RawMaterials και τα προηγούμενα Θερινά Σχολεία είναι διαθέσιμες στο επίσημο website του EIT RawMaterials> και του EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece.